Communicatie ivm Corona

Communicatie

Het is belangrijk om de communicatielijnen helder te hebben. Binnen ons team hebben we gesproken over hoe we de aankomende periode in gaan richten. We hebben daarbij het volgende afspraken gemaakt:
In plaats van dagtaken gaan we over op weektaken voor groep 3 t/m 6. Dit is duidelijker en overzichtelijker. Ook zorgt het ervoor dat de kinderen zelfstandiger worden.
Groep 3-6 stuurt daarnaast nog een dagplanning via Parro en mail met het thuiswerk voor die dag.
Als kinderen van groep 5 t/m 8 vragen hebben over het thuiswerk nemen ze zelf contact op met de groepsleerkracht. Dat kan via Parro of de chat in Snappet. De tijden zijn van 10-11 uur en van 14-15 uur.