Noodopvang i.v.m. de lockdown

Vanaf 18 januari verzorgen wij onze noodopvang op onze eigen school de PWA

Informatie over de voorwaarden kunt u vinden via deze link van de Rijksoverheid.

Mocht u in aanmerking komen voor noodopvang dan kunt u een

mail sturen naar: directie@pwabarneveld.nl. U krijgt direct een mail terug met

informatie over het verdere verloop van de aanmelding.

De kinderen die op de noodopvang komen krijgen daar hulp bij het maken van hun huiswerk. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een chromebook en de werkboeken meeneemt die nodig zijn voor het onderwijs op afstand. Een leerkracht en onderwijsassistent wordt ingezet om de kinderen te begeleiden.

 

Thuisblijfregels bij Covid-19

We hanteren de volgende thuisblijfregels. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid.

 

  • Leerlingen blijven thuis bij: neusverhoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of koorts boven 38 graden. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen weer naar school.
  • Voor leerlingen uit groep 1 en 2 geldt dat zij bij neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) mogen naar school. Behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden koorts en/of benauwdheid hebben.
  • Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis koorts boven de 38 graden heeft en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school.
  • Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt of vertoont, nemen wij contact op met de ouders met het verzoek om het kind op te halen.
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). Zij nemen daarvoor contact op met de directie via telefoon, mail of Parro. U kunt ook gebruik maken van onderstaande beslisbomen.

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8