Thuisblijfregels bij Covid-19

We hanteren de volgende thuisblijfregels. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid.

 

  • Leerlingen blijven thuis bij: neusverhoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of koorts boven 38 graden. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen weer naar school.
  • Voor leerlingen uit groep 1 en 2 geldt dat zij bij neusverkoudheid (zonder koorts of andere luchtwegklachten) mogen naar school. Behalve als zij contact hebben gehad met een bevestigde coronapatiënt of als volwassen gezinsleden koorts en/of benauwdheid hebben.
  • Leerlingen blijven ook thuis als iemand anders in huis koorts boven de 38 graden heeft en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer naar school.
  • Wanneer een leerling gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt of vertoont, nemen wij contact op met de ouders met het verzoek om het kind op te halen.
  • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). Zij nemen daarvoor contact op met de directie via telefoon, mail of Parro. U kunt ook gebruik maken van onderstaande beslisbomen.

Beslisboom 0 jaar t/m groep 8