Oudergebedsgroep

Als ouders kunt u op verschillende manieren bij de school betrokken zijn. Naast de bekende mogelijkheden kan dit ook door het gebed. Zo kunt u meewerken aan een positief christelijk schoolklimaat, ondersteunt u de kinderen, maar zeker ook de leerkrachten en het bestuur, waaraan u voor een deel de opvoeding van uw kinderen hebt overgedragen. Gebed bouwt de school – gebed bouwt uzelf.

In alle groepen
Wilt u meebidden? Dan is het de bedoeling dat u wordt ingedeeld bij een groepje ouders dat bidt voor de klas waar uw kind/één van uw kinderen in zit. Met deze groep maakt u een afspraak waar en wanneer er gebeden wordt.
Wilt u meer weten? Wilt u een gebedspunt aandragen?

Neem contact op

Oudergebedskring contactpersonen
Marjan Hendriksen (marjan113@hotmail.com)