Groep 2

Welkom op de pagina van groep 2

Juf Janneke is er op maandag en dinsdag en juf Debbie van woensdag tot en met vrijdag.

Wat gebeurt er zoal in groep 2?

• Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal.
• De kinderen uit groep 2 leren de cijfers van 1 – 20, maar ook meten en meetkunde komt aan bod.
• De dagen van de week, de maanden en seizoenen komen dagelijks aan bod.
• Er is veel aandacht voor woordenschat, rijmen, een verhaal terug vertellen
• Per thema worden er letters aangeleerd.
• Dagelijks worden er algemene liedjes gezongen en liedjes rondom de Bijbelverhalen.
• De kinderen oefenen hun motoriek door te kleuren, vouwen, knippen en te scheuren en met klei te spelen.
• De kinderen spelen iedere dag twee keer buiten of gaan naar het speellokaal.
• We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan. Met de Kanjertraining komt dit regelmatig aan bod.
• We gebruiken een kiesbord waarmee de kinderen hun activiteiten leren plannen.
• De kinderen leren bijv. de dagen van de week, de kleuren, dierennamen en woorden die bij het seizoen horen.
• Elke laatste morgen of middag voor een vakantie is het speelgoedmiddag. Dan mag er speelgoed van thuis mee worden genomen.

Leerlijnen

We werken in groep 2 rond een thema. Per jaar worden er ongeveer 8 thema’s behandeld. De leerkrachten observeren de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van leerlijnen. Aan de hand van de observaties laten zij de leerstof aansluiten. Zelfstandig leren werken is een belangrijk onderdeel. De leerkrachten creëren zo tijd om te kunnen differentiëren in kleine kringen.

Janneke van den Berg

Leerkracht groep 2

Ma t/m di

j.vandenberg@pwabarneveld.nl

Debbie van Triest

Leerkracht groep 2

Wo t/m vrij

d.vtriest@pwabarneveld.nl