Groep 3

Welkom op de pagina van groep 3

Juf Linda is er elke maandag. Juf Will is er van dinsdag tot en met vrijdag.
Om de overgang tussen groep 2 en 3 voor kinderen soepel te laten verlopen, willen we ook dit jaar voldoende ruimte bieden in ons programma voor spelend en ontdekkend leren. Dat betekent dat we elke dag ‘s middags extra buiten spelen en dat er ook in onze groep in hoeken en met het kiesbord gewerkt wordt.

Wat gebeurt er zoal in groep 3?

• Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal.
• Op maandag wordt de psalm van de week aangeleerd en op vrijdag volgt er een verwerking van de Bijbelverhalen. We gebruiken de methode “Levend Water”.
• We werken met de leesmethode Lijn 3. Dit is een taal/leesmethode die de kinderen meeneemt op een boeiende en avontuurlijke reis door leesstad.

• Rekenen doen we op onze school met de methode Pluspunt.
We tellen hoeveelheden en kijken naar de plaats van een getal in de getallenrij. We beginnen met het tellen tot 20, later in het schooljaar tot 100.
• Voor schrijven gebruiken we de methode Klinkers 5x in de week. Deze methode sluit aan bij Lijn 3, onze leesmethode. We leren de cijfers en de schrijfletters.
• Er zijn drie soorten toetsen: de methode-gebonden toetsen, kwartaaltoetsen en de citotoetsen. De methodetoetsen worden afgenomen na ieder blok/kern van lezen en rekenen. Kwartaaltoetsen worden voor rekenen afgenomen na ieder kwartaal.
De IEP toetsen worden afgenomen in januari en juni voor rekenen en lezen.
• We praten met de kinderen over hoe we met elkaar om moeten gaan. Met de Kanjertraining komt dit regelmatig aan bod.

Thuis oefenen

In groep 3 is lezen erg belangrijk. Het is fijn als u thuis daar ook aan mee wil werken Aan het begin van ieder nieuw thema krijgt uw kind een lijst met woordjes mee. Het is belangrijk dat u de woordjes ook elke dag thuis met uw kind oefent. U hoeft alleen de bladzijde te lezen waar we op dat moment in de klas mee bezig zijn. Uw kind kan het u vast aanwijzen.

Will van Koot

Leerkracht groep 3

Di t/m vrij

w.vkoot@pwabarneveld.nl

Linda Vink

Leerkracht groep 3

Maandag

l.vink@pwabarneveld.nl