Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4

Juf Tessa is er elke maandag tot en met vrijdag.

Wat doen we zoal in groep 4?

Bij de start van de dag om 8.25 uur, begroeten we de kinderen bij de deur. Daarna beginnen we met de lessen, dit gebeurt veelal met zelfstandig lezen. Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal. We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen. Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking. Het rekenen met sommen tot de honderd staat centraal en de tafels van 1 t/m 10. Het is hiervoor belangrijk dat ouders thuis met de kinderen oefenen, het liefst een aantal keer in de week.
We besteden veel aandacht aan het lezen op tempo. De kinderen gaan de hoofdletters leren schrijven. Met verkeer oefenen de kinderen hoe ze zich veilig in het verkeer moeten begeven. Wekelijks is er een handvaardigheid- of tekenles.
Voor schrijven gebruiken we de methode Klinkers 4x in de week. In groep 4 besteden we veel aandacht aan het aan elkaar schrijven en het gebruik van hoofdletters. Vanaf de tweede helft groep 4 schrijven we met een vulpen.

Elke week besteden we aandacht aan de zaakvakken. We doen dit met de methode Naut/Meander/Brandaan. Dit is een methode die verschillende thema’s behandelt. Thema’s die onder andere behandeld worden zijn: seizoenen, op weg en overal water. Op dinsdag en donderdagmiddag gymmen we met de kinderen in de gymzaal.

Om kinderen alvast te laten wennen aan spreekbeurten mogen de kinderen in groep 4 iets over zichzelf vertellen aan de hand van een aantal vaste punten o.a.: mijn gezin, ik als baby, peuter en kleuter en mijn hobby’s.

Tessa Staal

Leerkracht groep 4

Ma t/m vrij

t.staal@pwabarneveld.nl