Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!

Op maandag en dinsdag is juf Anne Sophie er. Op donderdag en vrijdag is juf Annelies er. De woensdagen werken juf Anne Sophie en juf Annelies om en om. De vakken rekenen, taal en spelling worden verder uitgebouwd. Er is ook veel aandacht voor (begrijpend) lezen. Deze vakken maken we via Snappet op onze chromebooks.

Wat gebeurt er zoal in groep 6?

• We starten iedere morgen met 20 minuten stillezen in de klas.
• Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal.
• We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen en bespreken de wekelijkse Bijbeltekst.
• Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking.
• Bij het vak begrijpend lezen is er wekelijks een tekst uit de actualiteit.
• Voorlezen vinden wij ook erg belangrijk in de klas, na het eten en drinken wordt er door de juf voorgelezen.
• De thema’s van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden afgesloten met een “uitdaging” Dat is een presentatie waarbij de kinderen met 21-eeuwse vaardigheden hun opdracht aan de klas tonen.
• Op donderdag- en vrijdagmiddag hebben de kinderen gym.
• De kinderen starten in september met het maken van een werkstuk, in januari volgen de spreekbeurten.

Enkele algemene zaken die goed zijn om te weten

• We maken op school gebruik van een 1e en 2e bel. Als de 2e bel gaat, doen we de deur dicht en willen we graag beginnen.
• Via de Parro app houden wij u wekelijks op de hoogte van het reilen en zeilen in de groep. Op vrijdag ontvangt u een uitgebreider weekoverzicht.

Anne Sophie van Hierden

Leerkracht groep 6

Maandag, dinsdag en woensdag

annesophie@pwabarneveld.nl

Annelies Luchtenberg

Leekracht groep 6

Woensdag, donderdag en vrijdag

annelies@pwabarneveld.nl