Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6!

Juf Caroline is er elke maandag. Juf Roos is er op dinsdag tot en met vrijdag.
De vakken rekenen, taal en spelling worden verder uitgebouwd. Er is ook veel aandacht voor (begrijpend) lezen. Deze vakken maken we via Snappet op onze chromebooks.

Wat gebeurt er zoal in groep 6?

• We starten iedere morgen met 20 minuten stillezen in de klas.
• Drie keer in de week luisteren de kinderen naar een Bijbelverhaal.
• We leren de kinderen de psalmen en andere Bijbelse liederen en bespreken de wekelijkse Bijbeltekst.
• Op vrijdag maken de kinderen een Bijbelse verwerking.
• Op vrijdag nemen de kinderen hun huiswerk mee om samen na te kijken en de nieuwe opdrachten voor de komende week te bespreken.
• Bij het vak begrijpend lezen is er wekelijks een tekst uit de actualiteit.
• Voorlezen vinden wij ook erg belangrijk in de klas, na het eten en drinken wordt er door de juf voorgelezen.
• De thema’s van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur worden afgesloten met een “uitdaging” Dat is een presentatie waarbij de kinderen met 21-eeuwse vaardigheden hun opdracht aan de klas tonen.
• Op dinsdag- en vrijdagmiddag hebben de kinderen gym.
• Dit jaar hebben de kinderen een boekbespreking en gaan ze aan de slag om een werkstuk te maken.

Enkele algemene zaken die goed zijn om te weten

• We maken op school gebruik van een 1e en 2e bel. Als de 2e bel gaat, doen we de deur dicht en willen we graag beginnen.
• Overblijven: voor informatie over overblijven verwijzen we u naar de website broodenspelen.nl.
• Via de Parro app houden wij u wekelijks op de hoogte van het reilen en zeilen in de groep. Op vrijdag ontvangt u een uitgebreider weekoverzicht.

Caroline de Boer

Leerkracht groep 6

maandag

caroline@pwabarneveld.nl

Roos Buit

Leekracht groep 6

dinsdag t/m vrijdag

r.buit@pwabarneveld.nl