Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7!

Op maandag en dinsdag is meester Thimo er. Op donderdag en vrijdag is juf Annelies er. De woensdagen werken meester Thimo en juf Annelies om en om.
Rekenen en taal maken we in Snappet. Dit doen we op de Chromebook. Deze Chromebook gebruiken we ook voor het maken werkstukken en het schrijven van verhalen. Op deze manier leren we hoe we op een goede en veilige manier informatie kunnen zoeken op het internet.

Naast de bekendere vakken geven we ook aandacht aan specifieke onderwerpen voor groep 7. Hieronder vindt u informatie over een aantal van deze onderwerpen.

Spreekbeurten en werkstukken
Het werkstuk zal na de jaarwisseling starten. De spreekbeurten starten in het voorjaar.

Verkeer
In groep 7 nemen we deel aan het verkeersexamen. Om ons hier goed op voor te bereiden oefenen we niet alleen in de klas maar hebben we ook een aantal praktijklessen. Deze vinden plaats in de buurt van onze school. Op deze manier zijn we klaar voor het theorie- en praktijkexamen als het zover is.

Toetsen
Naast methodetoetsen nemen we 2x per jaar cito-toetsen af voor rekenen, spelling, lezen (AVI en DMT) en begrijpend lezen.

Rapport
Het rapport verschijnt 2x per jaar in februari en juli. In maart zijn er na het rapport 10 minuten gesprekken waar u allemaal voor wordt uitgenodigd.

Natuurlijk kunt u ook altijd tussendoor langskomen om te vragen hoe het gaat met uw kind. Wel graag na schooltijd. Ook voor andere vragen kunt u contact met ons opnemen of mailen. We beantwoorden ze graag.

Enkele algemene zaken die goed zijn om te weten

• We maken op school gebruik van een 1e en 2e bel. Als de 2e bel gaat, doen we de deur dicht en willen we graag beginnen.
• Overblijven: voor informatie over overblijven verwijzen we u naar de website www.pwabarneveld.nl͘ of op de site www.broodenspelen.nl

Thimo van Harten

Leerkracht groep 7

Ma t/m wo

thimo@pwabarneveld.nl

Annelies Luchtenberg

Leerkracht groep 7

Wo t/m vrij

annelies@pwabarneveld.nl