Groep 8

Welkom op de pagina van groep 8!

Juf Marion is er op maandag en dinsdag, op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Marianne er. Naast alle bekende vakken als rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen, besteden we ook veel aandacht aan Engels en Wereldoriëntatie. We bereiden de kinderen voor op de overgang naar de middelbare school.

Wat doen we zoal in groep 8?

Veranderingen in groep 8
In groep 8 willen we de kinderen zoveel mogelijk voorbereiden voor het voortgezet onderwijs. We trainen hen bijvoorbeeld in het werken met de agenda. Een agenda moeten alle kinderen daarom ook hebben in groep 8. Ook zal het huiswerk dit jaar toenemen (zie kopje huiswerk). De kinderen doen alles in hun map. Deze moet net als de agenda elke dag mee naar school en weer mee naar huis genomen worden. Ook teruggeven toetsen van bepaalde vakken komen hierin. Het is voor u als ouders ook goed hier af en toe in te kijken.

Huiswerk:
In groep 8 is er vaker huiswerk. Dit ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Er zijn een aantal dagen dat de kinderen huiswerk mee hebben gekregen om thuis te maken. Dit zal huiswerk zijn op het gebied van taal, spelling, rekenen, begrijpend lezen en Engels.
Daarnaast krijgen de kinderen van Engels, Naut, Meander en Brandaan na ieder thema een samenvatting mee om thuis te leren voor de toets.
Hoe kunt u helpen?
Door belangstelling te tonen voor het huiswerk van uw kind. Ook af en toe het huiswerk te controleren en door uw kind soms ook te overhoren.

Wanneer uw kind op een toets waarvoor het thuis moest leren onvoldoende scoort, vragen wij daarvoor een handtekening op de toets van één van de ouders en zie ik deze graag weer retour komen. Zo weet ik ook of u op de hoogte bent!
Als de kinderen driemaal een kruisje hebben ‘gescoord’ omdat ze hun huiswerk niet in orde hebben of bij controle momenten hun agenda niet bij zich hebben volgt er een sanctie. De kinderen moeten het huiswerk zelf opschrijven in hun agenda.

Vervolgonderwijs
In groep 8 moeten we ook een beslissing nemen over het vervolgonderwijs van uw zoon/dochter. Bij de eerste 10 minuten gesprekken in november geven we een eerste voorlopig advies. Bij het tweede gesprek in februari/maart maken we een definitieve keuze. Belangrijk daarbij is dat we samen kijken naar wat het beste is voor uw kind. Waar wordt uw kind het meest gelukkig en kan hij/zij zich het beste verder ontwikkelen. Goed om te weten: Wij als school geven een advies, u schrijft uw zoon/dochter in bij een nieuwe school en de nieuwe VO-school plaatst uw zoon/dochter.
In november organiseren we een ouderavond over vervolgonderwijs en eindtoets. Hierin geven we u informatie over de verschillende VO-scholen in de omgeving en hoe het in zijn werk gaat tijdens de Eindtoets.

Rapport
Het rapport verschijnt in februari en juli. In november volgen er tienminutengesprekken waar u allemaal voor wordt uitgenodigd. Hierin geven we ook een voorlopig advies voor het vervolgonderwijs van uw zoon/dochter. In februari volgt een tweede gesprek waarin we dit advies definitief maken.
Wilt u na een aantal weken het rapport weer ondertekend mee terug geven naar school?

Natuurlijk kunt u ook altijd tussendoor langskomen om te vragen hoe het gaat met uw kind, wel graag na schooltijd. Ook voor andere vragen kunt u even bellen of mailen.

Enkele algemene zaken die goed zijn om te weten:

• Fruitdagen: dinsdag, woensdag en donderdag zijn fruitdagen op school.
• Schoolkamp: In mei gaan we met groep 8 op schoolkamp naar Ameland. Voor ons schoolkamp houden we meestal 1x in het jaar een actie. Zo kunnen we ook de bus betalen en kunnen we ons per fiets verplaatsen over het eiland.
• Musical: Aan het eind van groep 8 voert groep 8 altijd een musical op. De voorbereiding hiervan kosten altijd veel tijd, maar geven ook altijd weer een schitterend eindresultaat. Dit kan echter niet zonder hulp van ouders. Voorbeelden waarmee u kunt helpen: Kledingcommissie, materialencommissie, schilderen decor, opbouwen decor.
• Voorlichting: In groep 8 vindt een aantal keer per jaar voorlichting plaats van verschillende instanties. Voorbeeld hiervan is Stichting Voorkom (over verslavingen van roken, alcohol, drugs)
• IEP Eindtoets: Op dinsdag 18, woensdag 19 april vindt de IEPeindtoets plaats.
• Via Parro blijft u verder op de hoogte van de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de groep. We hopen dat u Parro ook goed in de gaten houdt.

Marion Kruitbosch

Leerkracht groep 8

Maandag en dinsdag

marion@pwabarneveld.nl

Marianne Gorissen

Leerkracht groep 8

Woensdag, donderdag en vrijdag

marianne@pwabarneveld.nl