De MR formuleert adviezen waarop de schoolleiding verplicht is te reageren, ook is er de GMR . In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders als het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van uw kind voorop. Deze kunnen het best gewaarborgd worden als het personeel over voldoende en de juiste faciliteiten beschikt.

De agenda’s van de MR (ongeveer 6 per jaar) worden in de school gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat er wordt besproken. Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Het zijn tenslotte uw kinderen waar het om gaat. Mail ons gerust!
(E-mail: mr@pwabarneveld.nl)

De verslagen van deze vergaderingen liggen op verzoek ter inzage in school. Tevens doet de MR verslag van haar activiteiten in de nieuwsbrieven. MR-leden verklaren schriftelijk de grondslag van de school te onderschrijven.

In MR zijn door en uit ouders gekozen:

  • Wim Heij
  • Cor Versteeg
  • Mirjam Huizer

Uit en door leerkrachten:

  • Marion Kruitbosch
  • Caroline de Boer
  • Debbie van Triest

Adviserend lid:

  • Betsy Geurts, directeur