UITGELICHT

 

 NIEUWSFLITS

De nieuwsflits van de maand mei is geplaatst. Deze kunt u lezen door op de onderstaande link te klikken. 

 

Onze laatste nieuwsbrief» 


Het nieuwsbrievenarchief »


MEDEDELINGEN

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken om een bezoek te brengen aan de Prins Willem Alexanderschool. U bent van harte welkom

Passend onderwijs voor begaafde leerlingen

 

Binnen `Passend onderwijs` hoort ook aandacht voor begaafde leerlingen. Dat onderwijs willen wij op de scholen van De Drieslag vorm geven.
Vanuit de overheid en de inspectie wordt de laatste jaren steeds meer aandacht gevraagd voor leerlingen met bijzondere capaciteiten: de begaafde leerlingen. Daarnaast stelt de overheid ook eisen aan de scholen om daaraan tegemoet te komen.
We gaan steeds meer beseffen dat begaafde kinderen tot bijzondere prestaties kunnen komen, mits we hen op een adequate manier onderwijs bieden en hen begeleiden.
Hoogbegaafde leerlingen leren onvoldoende van het reguliere lesaanbod, omdat zij dit vanuit zichzelf vaak al kunnen. Dat is de reden waarom zij andere, meer uitdagende leerstof nodig hebben. Dat onderwijs willen wij hen binnen De Drieslag op een adequate manier aanbieden.
 
Wat is een Plusklas:
Een Plusklas is een aparte klas waar acht tot twaalf hoogbegaafde leerlingen op eigen
niveau onderwijs krijgen, gedurende één dagdeel per week. Daarnaast krijgen deze
leerlingen een gecompact en verrijkt onderwijsprogramma in de eigen klas.
Binnen de Plusklas hebben zij de mogelijkheid te werken met ontwikkelingsgelijken, iets
waaraan veel hoogbegaafde leerlingen behoefte hebben en wat zij veelal missen in de eigen
groep. Daarentegen is een Plusklas geen klas waar je alleen maar leuke dingen doet. Er
worden ook hier duidelijke eisen aan de leerlingen gesteld.
In de Plusklas wordt gewerkt aan de werkhouding, werk- en leerstrategieën, sociale
vaardigheden, presentatietechnieken en denkstimulering. De leerlingen kunnen aan de slag
met o.a. filosofie, projecten, vreemde talen, wereldoriëntatie, cultuureducatie, Spaans,
schaken, etc.

Voor welke leerlingen is de Plusklas bedoeld en hoe verloopt de aanmelding: De Plusklas is bedoeld voor hoogbegaafde kinderen. De leerlingen worden door de intern
begeleider (IB) van de school namens de leerkracht en de ouders aangemeld bij de
commissiegroep. De commissiegroep bepaalt vervolgens of er voldaan wordt aan de
toelatingscriteria. Deze criteria, waaruit moet blijken dat de leerling hoogbegaafd is, zijn door
de commissiegroep vastgesteld. Hiervoor is een rapport opgesteld, wat is goedgekeurd door
alle directieleden.
In principe blijven de leerlingen t/m groep 8 deelnemen aan de Plusklas. Als blijkt bij de
evaluatie dat een leerling niet goed functioneert in de Plusklas, is het mogelijk dat de
plaatsing van deze leerling binnen de Plusklas stopgezet wordt. Dit besluit wordt door de
commissiegroep genomen, waarbij het advies van de plusdocent doorslaggevend is.

Algemene informatie betreffende de Plusklas:
Plusdocent: Heleen Plenter
Dagdeel: donderdag
Vervoer: Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de Plusklas.

 

 

 

 

 

U bevindt zich hier: Over ons » Plusklas

CONTACT

Van Schothorststraat 22, 3772 AX Barneveld.
Tel: 0342 415634, E-mail

Prins Willem Alexander is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl