Openingstijden
*Peuterspeelzaal: Prins Willem Alexanderschool:
Geopend tijdens alle schoolweken op maandag tot en met vrijdag
van 8.30-12.00 uur

Voor vragen
Kristel van der Sloot, manager Kinderopvang
Kristelvdsloot@dedrieslag.nl

Aanmelding en tarieven
Voor meer informatie over tarieven en voor het aanmelden verwijzen we u naar
onze website: www.kindcentradedrieslag.nl. Hier vindt u ook meer informatie over
onze mogelijkheden van flexibele kinderopvang.

Voor vragen:
Mevr. E. Blokland
e-mail administratie@kindcentradedrieslag.nl.
Telefoon 0342-787380 of 06-3137772