Samen leren leven

De Prins Willem Alexanderschool is een prachtige school in een nieuw gebouw waarin modern onderwijs maximaal tot zijn recht komt. Omdat we een doorgaande lijn belangrijk vinden bieden we in ons complex ook peuteropvang en BSO aan. Met het team werken we aan kwalitatief goed onderwijs. Wij geloven in een structuur waarin groepen de basis vormen. Daarbij leggen we het accent op samenwerken en samen geloven. Zo willen we een hechte gemeenschap zijn voor kinderen en ouders. Ons motto is ‘Samen leren leven’.

Vanuit ons geloof in God wordt tegemoetgekomen aan de eigenheid van elk kind. Hierbij gaat het ons niet alleen om Bijbelse kennisoverdracht, maar ook om het willen aangaan van een persoonlijke relatie met God. We helpen kinderen om te ontdekken dat ze kostbaar zijn in Gods ogen. We stimuleren hen om te gaan met anderen zoals Jezus dat zou doen. Hiermee geven wij vorm aan de christelijke identiteit van onze Hervormde school.

Sterk pedagogisch klimaat 

Vanuit een sterk pedagogisch klimaat kunnen we aandacht schenken aan de ontwikkeling en de vorming van ieder kind. We vinden het belangrijk dat kinderen gewaardeerd en gerespecteerd worden. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. We werken op onze school met de Kanjertraining.

Onderwijs is in ontwikkeling. Ook bij ons. Het gepersonaliseerd leren geven we vorm door de inzet van Chromebooks voor de leerlingen van groep 4 tot en met 8. Dit betekent dat de gebruikte software ons helpt de lesstof op maat te presenteren en te corrigeren.

Samenwerken 

Goed samenwerken leidt tot meer plezier in het leren en betere prestaties. Daarom vindt u bij ons:

  • Veel aandacht aan persoonlijke en sociale vaardigheden
  • Onderling samenwerken is een belangrijke pijler
  • Actief leren doen wij graag
  • We werken aan communicatieve bekwaamheid

‘Onderwijs in verbinding, met hoofd, hart en handen’

 

 

Heeft u een vraag of opmerking?

Neem contact op