Zendingsgeld

Stichting Gave

Het jaarthema van onze school is : Op zoek naar de verbinding. Om deze reden hebben we besloten dat dit jaar het zendingsgeld wat in de klassen opgehaald wordt, bestemd is voor Stichting Gave gaat. Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen.

Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Dit willen wij ook meegeven aan de kinderen op school.

We hopen verderop in dit jaar een grote actie voor Stichting Gave te voeren. Iedere maandag staat er een zendingspotje in de groepen waar de kinderen iets in mogen doen, doet u mee?

Voor meer informatie: www.gave.nl