2019

november

06 Nov

Dankdag voor gewas en arbeid

De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan met elkaar naar de Oude Kerk om de dankdagdienst bij te wonen.

06 Nov

Dankdag

's Morgens gaan wij met groep 3 t/m 8 naar de kerk in verband met dankdag.

07 Nov

Nationaal schoolontbijt

07 Nov

Schoolontbijt

12 Nov

Spreekavond

14 Nov

Spreekavond

28 Nov

Studiedag

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij.